Hur ska du agera om brand uppstår?

Beroende på var en brand uppstår finns det olika sätt att agera på. Det du alltid bör ha i åtanke, oavsett var branden inträffar, är att rädda, varna, larma och därefter släcka. Beroende på situationen i fråga kan ordningsföljden variera om hur du ska agera.

Det första steget är alltså att rädda de personer som är i livsfara, det innebär dock inte att du ska utsätta dig själv för risker. Du bör ta dig från branden så fort som möjligt. Giftig rök stiger uppåt så håll dig därför nere på marken eller golvet. Befinner du dig inomhus ska du stänga dörrar efter dig då det gör det svårare för elden att sprida sig. Du bör inte heller gå ut i ett trapphus som är rökfyllt.

Det andra steget är att varna andra, det innebär att du på något vis informerar andra i din omgivning som också är, eller kan bli, berörda av branden att den har uppstått. Det ger även dem möjligheten att ta sig till en säker plats. Vanligtvis brukar det göras med exempelvis ett brandalarm.

Det näst sista steget är att du ska larma räddningstjänsten, och det gör du genom att ringa 112. Det är viktigt att du är tydlig i samtalet för att brandkåren ska kunna infinna sig på platsen så fort som möjligt. Om du bedömer att du kan släcka branden kan du försöka göra detta.

Brand i ett höghus

Vid brand i bostäder eller byggnader med flera våningsplan är det viktigt att se om det finns en brandstege att tillgå. En brandstege gör att du och andra på ett snabbt sätt kan utrymma byggnaden utan att behöva passera de andra våningsplanen nedanför. Tänk på att hålla dörrar stängda och om en dörr känns varm långt upp brinner det troligtvis på andra sidan – då ska du ej öppna dörren. Dessutom är det viktigt att aldrig gå ut i ett trapphus som är rökfyllt. Den giftiga röken kan orsaka många skador, och till och med vara livshotande.

Bränder i villor och hus

När det gäller bränder i privata villor och bostäder är det viktigt att ha exempelvis en brandsläckare i närheten och lättåtkomligt. Det kan vara avgörande för att branden ska kunna släckas i tid utan att det ska resultera i allvarliga skador. Om det redan är en etablerad brand bör du utrymma villan så snabbt som möjligt.

Bränder utomhus

Om det exempelvis är torrt ute kan det orsaka bränder. Det brukar vanligtvis vara stora områden av skog och mark som då står i brand. Då kan du själv inte göra så många insatser utan det bästa är att omedelbart larma till 112. När du larmar är det viktigt att du har kännedom om var du befinner dig så att räddningstjänsten kan hitta rätt plats där det brinner.