Så brandsäkrar du ditt hem

Det finns ett flertal rekommenderade åtgärder som du bör vidta för att förbättra brandsäkerheten i ditt hem. Det är nödvändigtvis inte särskilt avancerade åtgärder. Det är viktigt för alla hushåll och är något som alla borde tänka extra på. En brand kan uppstå när du minst anar det och därför gäller det också att vara förberedd om olyckan skulle vara framme. Nedan får du några tips på hur du brandsäkrar ditt hem på bästa sätt.

Se till att ha en fungerande brandvarnare

Brandvarnare är en självklarhet i alla typer av bostäder i Sverige. Brandvarnare som säljs i Sverige måste uppfylla särskilda krav samt vara CE-märkta. Det är viktigt att kontinuerligt prova att brandvarnaren fungerar som den ska, förslagsvis någon gång per år för att säkerställa funktionaliteten. Om din bostad har flera våningar rekommenderas det att ha en brandvarnare på varje plan. Rum som bör prioriteras är såklart sovrum och utrymmen så som kök, eftersom det är just i köket där många bränder bryter ut och sedan sprids.

Installera en spisvakt

En spisvakt är en teknisk anordning vars syfte är att övervaka spisen. Om det finns risk för att en brand ska bryta ut signalerar spisvakten detta för att du snabbt ska upptäcka det. I vissa fall kan spisvakten även avbryta elförsörjningen. En spisvakt behöver nödvändigtvis inte synas mycket, utan har ofta en diskret design och kräver ingen stor yta.

Ha brandsläckare och brandfilt nära till hands

Produkter som vanligtvis inte prioriteras i en bostad är främst brandsläckare. Det kan anses som märkligt då en brandsläckare eller brandfilt kan minimera spridningen av en brand, eller till och med släcka den helt och hållet. Det finns olika typer av brandsläckare beroende på vilken lokal eller bostad som den ska placeras i. För hemmabruk och bostäder rekommenderas främst en pulversläckare som är på minst 6 kg. Det krävs att brandsläckaren är certifierad. För att komplettera brandsläckaren kan du införskaffa dig en brandfilt. En brandfilt kväver elden och du skall absolut inte slänga filten på elden utan placera den ordentligt och se till så att inget syre har förmågan att komma åt elden. En brandfilt kan också vara till hjälp om det börjar brinna på en person exempelvis dennes kläder. Då kan du lägga brandfilten över personen och på så vis släcka branden.

Räddningsstege

Är din bostad i flera plan kan det vara avgörande med en räddningsstege om en brand skulle uppstå. Det ger dig möjlighet att ta dig ut från ovanvåningen om det till exempel är en stor brand på nedervåningen. En stege är förstås inget som är diskret utan den kommer givetvis vara synlig. För den som inte tycker att det är estetiskt bör dock tänka på att det kan rädda liv om olyckan skulle inträffa. En brand kan uppstå när du minst anar det!