Utbildningar i brandskydd

För den som vill få bättre kännedom om brandskydd finns det certifierade utbildningar och kurser man kan genomföra. De finns på så väl grundläggande nivå som med mer omfattande och avancerat innehåll, för den som sedan tidigare har erfarenhet av brandskydd. Du kan som privatperson delta i en utbildning i brandskydd, men det finns också möjligheter för grupper att genomföra en kurs eller utbildning. Det kan exempelvis vara företag eller organisationer som vill implementera ökad kännedom om brandskydd och brandsäkerhet inom verksamheten.

En utbildning i brandskydd kan variera i längd beroende på omfattning, oftast anpassas den utifrån målgruppen. Det finns exempelvis grundläggande kurser som kan utföras på några timmar, dessa kurser brukar innefatta både en teoretisk del men också en praktisk övning. Sedan finns det förstås utbildningar som är mer omfattande och kan pågå i några dagar.

När det gäller utbildningar i brandskydd för en arbetsplats finns det ett flertal valmöjligheter. Det kan exempelvis handla om att få baskunskaper inom säkerhet och brandskydd, eller en utbildning inom utrymning. Är du exempelvis brandskyddsansvarig på din arbetsplats finns det också mer omfattande utbildningar och kurser som du kan genomgå, det ger dig bättre kännedom om hur du ska agera om en brand skulle bryta ut på arbetsplatsen.

Om du arbetar på en arbetsplats som hanterar brandfarliga produkter, eller olika typer av explosiva ämnen, och är ansvarig för detta skall du genomgå en grundläggande utbildning för föreståndare av brandfarlig vara. Detta är något som din arbetsplats ska se till att du får göra.

Det finns en heltäckande utbildning när det gäller brandsäkerhet, brandskydd och arbetsmiljö för företag. Den rekommenderas till alla företag för att få en tydligare bild och kunskap när det gäller första hjälpen och krishantering. Om denna kunskap implementeras i verksamheten genom att utbildningen genomförs av samtliga anställda ger det en utökad beredskap ifall en olycka skulle ske, oavsett om det är en brand eller någon annan typ av kris.

För den som inte är svensktalande eller har kunskaper i svenska finns det ett flertal utbildningar och kurser som kan genomföras på engelska. Dessa kan dock ha andra villkor därför bör du kolla upp innan vad som gäller för respektive utbildning. I vissa fall krävs det att du har genomfört en grundläggande utbildning om du vill ta dig till en mer avancerad nivå.