Utrustning för brandskydd

För att optimera brandskyddet så väl hemma i den privata bostaden som på en arbetsplats finns det utrustning som man bör ha nära till hands. Att införskaffa denna utrustning är en åtgärd som är nödvändig ifall olyckan skulle vara framme och en brand uppstår. Då är det särskilt viktigt att exempelvis brandsläckare och annan utrustning finns att tillgå. Detta innebär också att du och andra på din arbetsplats eller i din bostad behöver ha kännedom om hur utrustningen fungerar.

Brandsläckare

Denna utrustning är den allra vanligaste i alla typer av lokaler och bostäder. Att ha en brandsläckare kan minimera risken för att en brand sprids och i bästa fall släcka den helt och hållet. Brandsläckare finns i olika varianter som ska anpassas beroende på lokal och placering. En brandsläckare finns dessutom i ett flertal storlekar. Om du exempelvis ska ha den i din privata lägenhet kan det räcka med en brandsläckare av en mindre storlek. För de större utrymmena och lokalerna rekommenderas det att ha större och fler brandsläckare.

Brandfilt

Detta är ett bra komplement till brandsläckare. En brandfilt kan placeras diskret, men lättåtkomlig, i både hemmet och i företagets lokaler. En brandfilt har som syfte att kväva elden, därför är den mindre lämplig för stora bränder som redan fått fäste och spritt sig. När du ska använda brandfilten ska du lägga den över elden, du ska ej slänga den över elden. Det är viktigt att det är tätt mellan underlaget och självaste filten för att lyckas kväva elden, och för att kunna göra det krävs det att ingen syre finns åtkomligt. En brandfilt är bra om det exempelvis är en persons kläder som börjar brinna eller någon annan textil.

Spisvakt

De allra flesta bränderna sker i köket, och det är vanligt att branden sprider sig via köksfläkten. Det är det som gör att stora eldsvådor orsakas och att bostäder hinner brinna ner till grunden. En brand kan innebära mycket skador och förstörelse, därför är det allra bästa att vidta åtgärder som kan minimera risken för att en brand hinner bryta ut. Spisvakt är en teknisk utrustning som installeras vid spisen. Om en brand är nära på att uppstå kan spisvakten slå ut elen som gör att spisen automatiskt stängs av. Spisvakten kan också signalera om exempelvis en kastrull står på en varm platta under för lång tid.

Brandvarnare

Det mest givna av all utrustning är brandvarnare, det finns i princip i alla bostäder i Sverige. En brandvarnares syfte är att varna när det uppstår rök (som eventuellt kommer från en brand). Brandvarnare bör finnas i alla rum i bostaden och med jämna mellanrum kontrolleras för att garantera att den fungerar som den ska.